Hoppa till innehåll

folk

Folkmusikens historia och bakgrund

Folk, eller folkmusik som det heter, har utvecklats i alla tider och ägs av alla och ingen. Musiken härstammar från erfarenheter och traditioner, samt att den ofta tar avstånd från både populärmusik och konstmusik. I flera europeiska stater uppmärksammades folkmusiken på 1700-talet och namnet har egentligen stått för flera olika musikstilar genom åren. Svenskar brukar vanligtvis förknippa den med spelmansmusik och just spelmän började använda termen för sin musik under 1900-talet. Musikstilen har sitt ursprung i traditionell allmogemusik med spelmän och den har påverkat såväl folkrocken som folkpopen.

Vi på Botnia musik håller folkmusiken kär och det är också en populär musikgenre just i Västerbotten. Folkmusik i Sverige ska inte blandas ihop med folk song eller folk music från den engelskspråkiga världen, utan den kallas vanligtvis traditional music på engelska.

Man spelar folkmusik på mandolin

Vad är folkmusik?

Folk är en något svårdefinierad genre, men ett generellt svar på frågan ”vad är folkmusik” är ”vad folket sjunger”. Det är traditionell musik som oftast inte tillhör någon och som ofta har en social betydelse.

Folkmusik förs vidare från generation till generation och via allmänheten, det finns speciella sånger för vissa högtider eller årstider till exempel. Många klassar även folkmusiken som en kategorisering av flera olika musikstilar. Det är en genre som påverkats av hur samhället sett ut under vissa perioder och genren är således inte statisk.

Folk i Sverige

Folk är stort i Sverige och det handlar om exempelvis visor, omgjorda psalmer och locklåtar. När det kommer till folkmusik på svenska skiljer genren sig åt beroende på vart i landet den kommer ifrån. Influenserna kommer också från närliggande länder så som Polen, Tyskland och Ryssland.

Svenska folkmusiker idag blandar ofta de traditionella elementen med moderna varianter, ibland även från närliggande genrer så som jazz och världsmusik. Spelmansmusik förknippas starkt med folkmusiken och spelmansmusiken innefattar till exempel brudmarscher och gånglåtar, men även dansrytmerna schottis, vals, polka och polska. Vanliga instrument inom musikgenren är fiol, dragspel och munspel.

Kustremsa nära Göteborg, Sverige

Kända artister inom svensk folkmusik

Några välkända musiker inom folkmusiken var aktiva redan under 1700- och 1800-talet, samt under tidigt 1900-tal. Några artister är Lorens Brolin från Skåne, Hultkläppen från Hälsingland och Lapp-Nils från Jämtland. ”Svenska låtar” är en samling av svensk folkmusik, med 24 delar och runt 8 000 nummer, som haft en stor roll för folkmusikens popularitet. Folkrock är en annan populär musikgenre som blandar folkmusiken med rockmusiken.
Inom modern folk finns det också en del artister som är värda att nämnas, som Per Gudmundson, Ale Möller, Alban Faust och Lena Willemark. Musikgruppen Kebnekajse har också bidragit till folkmusikens utveckling, även om de klassas som ett progg- och rockband. Deras senare album är dock väldigt inspirerade av folkmusiken, då deras musik mestadels är instrumental.